จำหน่ายน้ำยามาตรฐาน pH Buffer รุ่น HI7004L ค่า pH 4.01

pH Buffer รุ่น HI7004L ค่า pH 4.01pH Buffer รุ่น HI7004L เป็นน้ำยามาตรฐาน pH Buffer มีค่า pH 4.01 คุณภาพเยี่ยม บัฟเฟอร์การสอบเทียบ Hanna มีจำนวนมากและวันหมดอายุที่ระบุไว้อย่างชัดเจนบนฉลากและมีอากาศแน่นด้วยตราผนึกป้องกันการปลอมแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของการแก้ปัญหา สายการสอบเทียบของฮันนาได้รับการจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้หมดอายุการใช้งานเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ผลิตสำหรับขวดที่ไม่มีการเปิด สอบเทียบซึ่งเป็น NIST ตรวจสอบย้อนกลับและมีใบรับรองการวิเคราะห์ บัฟเฟอร์การสอบเทียบ Hanna มีจำนวนมากและวันหมดอายุที่ระบุไว้อย่างชัดเจนบนฉลากและมีอากาศแน่นด้วยตราผนึกป้องกันการปลอมแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของการแก้ปัญหา ชุดบัฟเฟอร์การปรับเทียบของฮันนาได้รับการจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้หมดอายุการใช้งานเป็นเวลา 5 ปีนับจากวันที่ผลิตขวดที่ไม่มีการเปิด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/buffer-solution/buffer-solution-buffer-solution

Specifications น้ำยามาตรฐาน pH Buffer รุ่น HI7004L ค่า pH 4.01

  • Accuracy Standard ±0.01 pH
  • pH Value @25°C 4.01
  • Package bottles
  • Size 500 mL
  • Quantity 1
  • Certificate of Analysis No