เครื่องวัดไฮโดรโปรนิกส์ EC TDS Salt Meter รุ่น AMT02 แบรนด์ AMTAST

เครื่องวัดไฮโดรโปรนิกส์ EC TDS Salt Meter รุ่น AMT02 แบรนด์ AMTAST เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่า Electrical Conductivity (EC) และค่า Total Dissolved Solids (TDS) และ ค่าความเค็ม Salt และอุณหภูมิ ถูกออกแบบมากันน้ำได้ สามารถถอดเปลี่ยน Electrode ได้ ปรับเลือกอุณหภูมิในหน่วย C หรือ F มีฟังก์ชั่นการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (ATC) ย่านการวัดค่าความนำไฟฟ้า EC ได้แก่ 0-2000µS และ 2.00-20.00 mS ย่านการวัดค่า TDS ที่ 0.00 ppm – 13.00 ppt และ ย่านการวัดความเค็ม Salt 0.00-12.00ppt

เครื่องวัดไฮโดรโปรนิกส์ AMT02

รายละเอียดเครื่องวัดไฮโดรโปรนิกส์ EC TDS Salt Meter รุ่น AMT02 แบรนด์ AMTAST

 • ย่านวัดค่า EC: 0-2000uS; 2.00-20.00mS
 • ย่านวัดค่า TDS: 0-1300ppm, 1.30-13.00ppt
 • ย่านวัดความเค็มเกลือ: 0-1000ppm; 1.00-12.00ppt
 • ย่านวัดค่าอุณหภูมิ: 0-90 ° C
 • ความถูกต้อง:
 • การนำไฟฟ้า, TDS, เกลือ: ± 2% F.
 • อุณหภูมิ: ± 0.2 ° C + 1 หลัก
 • ความละเอียด:
 • เงื่อนไข: 1uS / 0.01mS; TDS: 1ppm / 0.01ppt; เกลือ: 1ppm / 0.01ppt; อุณหภูมิ: 0.1 ° c
 • ATC: Cond / TDS / เกลือ: 0-50 ° c
 • พลังงาน: DC1.5V x 4 ขนาดแบตเตอรี่: AAA / UM