ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำจืด Ammonia Test Kit รุ่น HI3824

ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำจืด Ammonia Test Kit รุ่น HI3824ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำจืด Ammonia Test Kit รุ่น HI3824 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่ใช้การปรับตัวของ Nessler เพื่อวัดแอมโมเนียในน้ำจืด HI3824 จัดทำมาพร้อมกับน้ำยาและอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทดสอบประมาณ 25 รายการ ชุดทดสอบสารเคมีที่กำหนดความเข้มข้นแอมโมเนียในน้ำจืดในช่วง 0.0 ถึง 2.5 มก/ลิตร. (ppm) เป็น NH3-N HI3824 ได้รับการจัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อทำการวิเคราะห์ ชุดทดสอบมีตัวทำปฏิกิริยาเพียงพอสำหรับการทดสอบประมาณ 25 รายการ

น้ำบาดาลมักประกอบด้วยแอมโมเนียเนื่องจากการสลายตัวของแบคทีเรียของพืชและสัตว์ อย่างไรก็ตามความเข้มข้นของแอมโมเนียในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำในน้ำดื่มอาจบ่งชี้ว่ามีการไหลบ่าของการเกษตรหรือมลพิษในเขตเมือง เมื่อความเข้มข้นของแอมโมเนียสูงพอที่จะสามารถเปลี่ยนกลิ่นและรสชาติของน้ำได้ ในแอพพลิเคชั่นในอุตสาหกรรมแอมโมเนียที่มีความเข้มข้นสูงอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนในท่อได้ แอมโมเนียยังถูกตรวจสอบในตู้ปลาน้ำจืดและการเพาะเลี้ยงปลาเพราะความเป็นพิษต่อปลา

Specification ชุดทดสอบแอมโมเนียในน้ำจืด Ammonia Test Kit รุ่น HI3824

  • Range 0.0 to 2.5 mg/L (ppm)
  • Resolution 0.5 mg/L (ppm)
  • Method Nessler
  • Number of Tests 25
  • CTK Type Colorimetric
  • Ordering Information HI3824 test kit comes with 20 mL plastic beaker, color comparison cube, 20 mL ammonia reagent (for fresh water), and 20 mL Nessler reagent.