ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3812

ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3812 เป็นชุดทดสอบทางเคมีที่วัดความกระด้างรวมเป็น CaCO3 โดยการไตเตรทด้วย EDTA HI3812 มาพร้อมกับรีเอเจนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทดสอบประมาณ 100 ครั้ง

  • รีเอเจนต์ที่ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • รีเอเจนต์ทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายด้วยวันหมดอายุและหมายเลขล็อตสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับ
  • การไตเตรทแบบแมนนวลดำเนินการพร้อมตัวแสดงสถานะสงบ

ความกระด้างของน้ำนั้นมีความหมายว่าเป็นความสามารถของน้ำในการตกตะกอนของสบู่ สายพันธุ์อิออนิคในน้ำทำให้เกิดการตกตะกอนภายหลังพบว่าส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมและแมกนีเซียม ในปัจจุบันดังนั้นความกระด้างของน้ำจึงเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณของไอออนเหล่านี้ในตัวอย่างน้ำ เป็นที่ทราบกันแล้วว่าไอออนชนิดอื่น ๆ เช่นเหล็กสังกะสีและแมงกานีสนั้นมีส่วนทำให้ความกระด้างของน้ำโดยรวม การวัดและการควบคุมความกระด้างของน้ำเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันการขูดขีดและอุดตันในท่อน้ำ ชุดทดสอบ HI 3812 ทดสอบระดับความแข็งเป็นมิลลิกรัมแคลเซียมต่อลิตร (ppm) แคลเซียมคาร์บอเนตผ่านการไตเตรท EDTA (กรดเอทิลีน – diamine-tetraacetic) ชุดทดสอบ HI 3812 ทดสอบระดับความแข็งเป็นมิลลิกรัมมิลลิกรัมต่อลิตร (ppm) แคลเซียมคาร์บอเนตถูกกำหนดโดยการไตเตรท EDTA (กรดเอทิลีน – diamine-tetraacetic)

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ HI3812

รายละเอียดชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Total hardness รุ่น HI3812

  • วิธีการไตเตรท
  • ช่วง 0.0-30.0 mg/L และ 0-300 mg/L
  • เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด 0.3 mg/L และ 3 mg/L
  • วิธีการทางเคมี EDTA
  • จำนวนการทดสอบ 100
  • น้ำหนัก 460 กรัม