เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ Arioso RO180 สำหรับห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ Arioso RO180เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ Arioso RO180 สำหรับห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ สามารถรผลิตน้ำบริสุทธิ์ในสามรุ่นคือ 15, 25 และ 35 ลิตรต่อชั่วโมงมีคุณภาพน้ำ 0.2 ถึง 250 microsimics ต่อเซนติเมตรและมีระบบล้างอัตโนมัติและการประกาศพร้อมกันของการนำไฟฟ้าของน้ำดื่มและน้ำที่ผลิตจากศูนย์ไป 100 ° C ประกาศเวลาในการเปลี่ยนตัวกรองและเซ็นเซอร์วัดการหดตัวเพื่อวัดค่าการนำไฟฟ้า

Specification เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ Arioso RO180 สำหรับห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์

 • Product flow rate (RO) Max. 15L/Hr Max. 25L/Hr Max. 35L/Hr
 • Display & Controller Large color 70 x 52 touch screen
 • Water quality display · Ambient temp : -10 to 100℃
 • Feed water temp : 0 to 100℃
 • Feed water : 0 to 990 ㎲/cm
 • Pure water (RO) : 0.2 to 250.0㎲/cm
 • Pressure display Digital pressure Sensor (0~10kg/㎠)
 • Volumetric time setting
 • Auto/Manual Pressure S/W
 • Extensible point of use
 • Low pressure of tap water : Auto/manual operating modes
 • Automatioc pump stop function :
 • Standard accessories · Pre Pack · RO Pack · Level sensor
 • Dimension (WxDxH) 320 x 490 x 475 mm
 • Power 230V / 110V, 50/60Hz, 60W