น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution รุ่น HI7032L

น้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution รุ่น HI7032L ค่า 1382 ppm สารละลาย TDS ผลิตด้วยโพแทสเซียมคลอไรด์คุณภาพสูงในระดับความเข้มข้นต่างๆ พวกเขาได้มาตรฐานโดยใช้เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าสอบเทียบกับโพแทสเซียมคลอไรด์ NIST ค่า TDS: 1382 ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) ที่ 25 องศา C ขนาด: 500ml ค่า TDS: 12.41 ppt (กรัมต่อลิตร)

น้ำยามาตรฐาน HI7032L

รายละเอียดน้ำยามาตรฐานสอบเทียบ TDS Calibration Solution รุ่น HI7032L ค่า 1382 ppm

  • ค่า TDS ที่ 25 ° C 1382 mg / L (ppm)
  • ขวดบรรจุภัณฑ์
  • ขนาด 500 mL
  • จำนวน 1
  • ใบรับรองการวิเคราะห์